Vårt Erbjudande

Modeller

Skapa engagemang genom att visualisera ett byggprojekt/byggnad i LEGO.
Ett lekfullt alternativ till den traditionella arkitekturmodellen som drar ögonen till sig.

Modeller

Ett kul och annorlunda sätt att visualisera en byggnad eller kommande byggprojekt på.
Tack vare hög igenkänningsfaktor kommer modellen dra ögonen till sig hos både barn och vuxna.

Detta är ett annorlunda och för majoriteten ett mer lekfullt och iögonfallande alternativ till den klassiska arkitekturmodellen.

RN Design är en osedvanlig kreativ motpart när det gäller att visualisera och göra det abstrakta påtagligt. Med genialiska små och stora lösningar samt skapande får han bitarna att falla på plats.

Nils Erik Wallman
Utvecklare

Varför en LEGO-modell?

Fördelen med en legomodell jämfört med den traditionella arkitekturmodellen är att LEGO går att ändra både under och efter projektets gång.

Z

Priset är lägre

Enligt vår uppfattning är en LEGO-modell billigare än en traditionell arkitekturmodell. Då modellen kan anpassas enligt önskemål både under och efter projektet gång behöver inte en helt ny modell köpas in.

Z

"Se men inte röra"

Jämfört med en traditionell arkitekturmodell som oftast står i en display och inte får röras är en LEGO-modell inte lika känslig. Detta öppnar möjligheter för barn att exempelvis placera ut träd/människor på den färdiga modellen.

Det sticker ut från mängden

Konkurrens om framtida kunder på visningar av bostäder och på bostadsmässor är stor och det handlar om att sticka ut från mängden i sitt marknadsmaterial/kommunikation kring kommande bostadsprojekt.

Z

Det drar publik

Något som är annorlunda är mer spännande, något som är spännande vill vi ha mer av. Tack vare materialets höga igenkänningsfaktor och att nästan alla människor har en relation till LEGO kommer garanterat attrahera flera besökare till exempelvis en monter. 

Några av våra projekt

Här nedan lyfter vi fram några av mina projekt som vi är extra stolta över.

MaserFrakt AB

Vill du du veta mera?

Tveka inte att kontakta oss via telefon eller e-post så kommer vi fram till något bra tillsammans! 

FAQ

Vanliga Frågor

Kan vi få vinklar på en LEGO-modell?

Ja mycket är möjligt med LEGO och det är den typen av utmaningar som gör det extra roligt för oss att ta fram en modell till er.

Är det enkelt att flytta en modell?

Vi gör allt vi kan för att ta fram en modell som kan flyttas. Exempelvis limmar vi känsliga detaljer som träd/människor etc. Vi tar även hänsyn till hur breda dörrposter är, så modellen kan behöva delas upp i moduler och monteras ihop på plats. 

Har modellen belysning?

Det är absolut möjligt och är det ett önskemål så tar vi med det i beräkningarna när vi tar fram ett avtalsförslag. Vi använder LED-belysning av hög kvalitet för lång hållbarhet, samt försöker designa modellen för att kunna byta trasig belysning.

Kommer modellen limmad?

Vi undviker att limma våra modeller så långt det bara går, detta då vi inte vill utesluta att ni återkommer med framtida ändringar. Exempelvis komplettera med en paviljong eller liknande. Dock kan det vara nödvändigt om limma legomodellen ifall den ska exponeras mycket.

Vad händer om modellen går sönder?

Skulle modellen gå sönder på grund av en olyckshändelse eller transportskada kan ni alltid kontakta oss så kommer vi fram till en lösning för att återskapa modellen. Legobitarna tål mycket men kan behövas monteras ihop igen.

Står alltid modellen på plan mark?

När modellen tas fram tar vi hänsyn till så många aspekter som möjligt, detta gäller även marken/terrängen omkring för att ta fram en modell som är så nära förlagan som möjligt.

LEGO® är ett varumärke som tillhör företagen LEGO gruppen som inte sponsrar, godkänner eller stöder denna webbplats
Made With love By Vendex Media
Share This